Välkommen
   
 
 
Välkommen till Kontra!

 

Välkomna att vara med i vår satsning på ny musik i skolan med namnet Kontra (www.kontra.nu). Projektet är ett initiativ från STIM/Svensk Musik och sker i samarbete med Stockholms Saxofonkvartett. Kontra är uppdelat i två fristående delar. Den ena delen riktar sig till ungdomar 6-23 år och den andra till ämneslärare. Läs mer om vårt förslag till samarbete.
 

Saxkvartetten i Dinosairedalen. Foto Ulrika Ljungberg.

 

Upptäck ny musik

Det huvudsakliga syftet med Kontra är att väcka ungdomars nyfikenhet på ny och okänd musik. Vi vill skapa möjligheter att på ett avspänt och pedagogiskt sätt presentera en ny, spännande klangvärld för en ständigt ny målgrupp. Vi vill även medverka till att ny musik ska få en lika självklar plats i vår vardag som t.ex. ny arkitektur, modern konst, morgondagens design och nya former för litteratur. Målet är också att medverka till en attitydförändring och visa att ny konstmusik är både spännande och intressant.

 

I metoden ingår att arbeta fokuserat och riktat i dialogform. Vi vill med pedagogiskt arbete, seminarier och konserter öka förståelsen och väcka intresse för ny musik. I projektet vill vi också, tillsammans med tonsättare, ta fram högkvalitativ musik som är möjlig att framföra tillsammans med ungdomar i olika sammanhang och därigenom ge ungdomarna nya referensramar.

 

Hur kan vi använda musik för att förstå, lyssna och berätta?

Skolverkets utbildningsförvaltning deltar i ett projekt med STIM/Svensk Musik som försöker uppmuntra ämneslärare att använda den nya konstmusiken i undervisningen. Lärare kan i dag låna skivor från STIM/Svensk Musik via medioteket för sin undervisning. Det finns också förslag på vilka skivor som är lämpliga för de olika ämnesområdena i skolan. För att fördjupa detta projekt vill vi erbjuda ämneslärare seminarier i nutida musik och hur man kan göra kopplingar mellan musik och olika skolämnen. 

 

Rubriken för seminariet är: "Hur kan vi använda musik för att förstå, lyssna och berätta?" Målgruppen är lärare i musik, svenska, historia, samhällskunskap och i naturvetenskapliga ämnen. Efter första seminariet kan de lärare som vill få komma tillbaka och i dialogform diskutera möjliga upplägg i skolan. Seminarierna riktar sig till ett ämnesområde i taget. Stockholm Saxofonkvartett leder seminariet tillsammans med en moderator med specialkunskap i ämnet.

 

Välkomna att kontakta oss om ni vill medverka eller ha mer information.

 

Stockholms Saxofonkvartett
Tulegatan 53
SE-113 53 Stockholm
Tel. 08-673 34 44    
Email: office@stockholmsax.com
Facebook: klicka här

 

       
 

 

  

Webbmaster: Martin Steisner.