Välkommen
   
 
 
Återblick 2009

Måndagen den 7 december 2009  kl. 14.40

Lokal: Studio 53

Arrangör: STIM/Svensk Musik, Musikaliska Akademien,

Utbildningsförvaltningen Stockholm och Studio 53.

 

Besök av elever från Åsö grundskola klass 9A.

Vi framförde musik av Daniel Nelson, Klas Torstensson och Marie Samuelsson och Sten Melin

 

Klassen var öppen och intresserad. Deras musiklärare Jonas Asplund berättade om olika tonsättarutbildningar i landet. Vi demonstrerade takt och  puls. Med hjälp av ett oscilloskop förklarade vi också begreppen decibel, frekvens och amplitud.

 

Vi talade om ny musik och hur olika musikstycken kan vara uppbyggda. Vi talade även om hur olika musikinstrument fungerar och är konstruerade.

 

Antal deltagare: 25

Åsö grundskola klass 9A

 


Måndagen den 7 december 2009  kl. 13.30

Lokal: Studio 53

Arrangör: STIM/Svensk Musik, Musikaliska Akademien,

Utbildningsförvaltningen Stockholm och Studio 53.

 

Besök av elever från Åsö grundskola klass 9B. Denna klass hade idrottsledarskap som specialinriktning.

Vi framförde musik av Daniel Nelson, Klas Torstensson och Marie Samuelsson och Sten Melin

 

Mycket intresserade elever. Dom var lyhörda och kunniga. Efter konserten nynnade dom glatt på Sten Melins Källarbacksvariationer på väg hem.

 

Vi talade om ny musik och hur olika musikstycken kan vara uppbyggda. Vi talade även om hur olika musikinstrument fungerar och är konstruerade.

 

Antal deltagare: 25

Åsö 9B


Måndagen den 7 december 2009  kl. 12.20

Lokal: Studio 53

Arrangör: STIM/Svensk Musik, Musikaliska Akademien,

Utbildningsförvaltningen Stockholm och Studio 53.

 

Besök av elever från Åsö grundskola klass 9E.

Vi framförde musik av Daniel Nelson, Klas Torstensson och Marie Samuelsson och Sten Melin

 

En uppmärksam och intresserad klass.

Vi talade om gammal och ny musik och hur olika musikstycken kan vara uppbyggda. Vi talade även om hur olika musikinstrument fungerar och är konstruerade.

 

Antal deltagare: 25 


Torsdagen den 3 december 2009  kl. 11.30

Lokal: Studio 53

Arrangör: STIM/Svensk Musik, Musikaliska Akademien,

Utbildningsförvaltningen Stockholm och Studio 53.

 

Eriksdalsskolan klass 9B 1Besök av elever från Eriksdalsskolan klass 9B med musikinriktning. Vi framförde musik av Daniel Nelson, Klas Torstensson och Marie Samuelsson och Sten Melin.

 

Detta var elever till Mårten Josjö, tonsättare och musiklärare vid Eriksdalsskolan. En mycket bra och musikkunnig klass där samtliga spelade ett instrument eller sjöng.

 

Eriksdalsskolan klass 9B 2Vi talade om ny musik, musikstilar och hur musikstycken kan vara uppbyggda. Vi talade även om hur olika musikinstrument fungerar och är konstruerade.

 

Antal deltagare: 20

 

 

Torsdagen den 30 november 2009  kl. 9.30

Lokal: Studio 53

Arrangör: STIM/Svensk Musik, Musikaliska Akademien,

Utbildningsförvaltningen Stockholm och Studio 53.

 

Åsö 9CBesök av elever från Åsö grundskola klass 9C.

Vi framförde musik av Daniel Nelson, Klas Torstensson och Marie Samuelsson och Sten Melin

 

Klass 9 hade specialinriktning på matematik. Därför talade vi om sambandet mellan musik och matematik. Vi talade också om ny musik och om hur olika musikinstrument fungerar och är konstruerade. Många i klassen spelade också något instrument och
vi hoppas kunna utveckla samarbetet genom konserter/seminarier vid fler tillfällen framöver.

 

Antal deltagare: 20


Torsdagen den 26 november 2009  kl. 12.30

Lokal: Studio 53

Arrangör: STIM/Svensk Musik, Musikaliska Akademien,

Utbildningsförvaltningen Stockholm och Studio 53.

 

Åsö grundskolaBesök av elever från Åsö grundskola klass 9F.

Vi framförde bl a musik av Daniel Nelson, Klas Torstensson och Marie Samuelsson.

 

Vi berättade om ny musik, hur olika musikinstrument fungerar och är konstruerade.

Eleverna lyssnade intresserat och var positiva till musiken. Det är tydligt att våra konserter har en viktig uppgift att fylla. Många elever har inte tidigare kommit i kontakt med nutida kammarmusik.

 

Antal deltagare: 20


Torsdagen den 26 november 2009  kl. 14.40

Lokal: Studio 53

Arrangör: STIM/Svensk Musik, Musikaliska Akademien,

Utbildningsförvaltningen Stockholm och Studio 53.

 

Åsö 9G 1Besök av elever från Åsö grundskola klass 9G.

Vi framförde musik av bland andra Daniel Nelson, Klas Torstensson och Marie Samuelsson och Sten Melin

 

Vi berättade om ny musik, hur olika musikinstrument fungerar och är konstruerade.

En mycket intresserad, nyfiken och frågvis klass. Flera av eleverna spelade eller hade spelat själva. Man märker att elever som har någon form av musikalisk bakgrund även är mycket öppna för nya musikaliska äventyr.  Åsö 9G 2

 

Antal deltagare: 20

 

 

 


Måndagen den 2 november 2009  kl. 10.00
Lokal: Studio 53
Arrangör: STIM/Svensk Musik, Musikaliska Akademien,
Utbildningsförvaltningen Stockholm och Studio 53.

Besök av klass 1A samt 1B från Midgårdsskolan i Täby.

 

Vi framförde bl a musik av Daniel Nelson, Klas Torstensson, Marie Samuelsson, Sten Melin och Ryo Noda.

 

En mycket aktiv och kreativ klass. Elevernas musiklärare Liz-Marie Tammo planerade att göra ett julspel med klassen. Vi arbetade med grafisk notation för att gestalta olika djur och läten som skulle kunna användas i julspelet. Lärare och elever bidrog med pianospel och sång.

Vi planerar ett fortsatt samarbete med Liz-Marie Tammo och hennes elever.

 

Antal deltagare: 26


Titel: Tonspråk
Tid: 08.30 – 16.15
Ort: Stockholm
Plats: Nybrokajen 11
Datum . 10 september
Arrangör: Rikskonserter och STIM/Svensk Musik

BehrangFör andra året arrangerade Rikskonserter och STIM/Svensk Musik den 10 september en tonspråksdag på Nybrokajen 11 i Stockholm. Nära 200 lärare och andra från skolans värld fanns på plats för en mycket stimulerande och lyckad fortbildningsdag.

Stockholms Saxofonkvartett medverkade tillsammans med poeten Magnus William-Olsson under rubriken Levande text.

Stockholms Saxofonkvartett framförde musik av Marie Samuelsson, Rolf Enström, samt Lise-Lotte Norelius.

I Lise-Lotte Norelius stycke Nightmen improviserade rapparen Behrang Miri från Malmö tillsammans med Stockholms Saxofonkvartett och Magnus William-Olsson.

Vårt deltagande blev mycket uppskattat av den entusiastiska publiken.

Antal deltagare: ca 200

Magnus W-O


Datum: 31 aug samt 1 september
Ort: Stockholm
Plats: Södra Latin

KONSERTVERKSTAD PÅ SÖDRA LATIN

Inom ramen för projektet Kontra anordnade Stockholms Saxofonkvartett en tvådagarskurs på Södra Latin i Stockholm tillsammans med Peter Falthin och Jerker Lindström, båda lärare vid skolan. Vi inledde med en konsert där vi framförde musik av Marie Samuelsson, Karin Rehnqvist, Caglar Yildrim och Klas Torstensson.

Tonsättaren och musikläraren Peter Falthin hade med sina elever förberett några små stycken för saxofonkvartett som vi arbetade med i workshopform. Styckena dokumenterades under en internkonsert. Avsikten är att eleverna ska vidareutveckla sitt arbete med kompositionerna för en senare uppföljning. Workshopen har inspirerat ytterligare lärare och elever att komponera för Stockholms Saxofonkvartett.

Under workshopen genomfördes också ett seminarium för Jerker Lindströms träblåselever. Vi talade om spelställning, blåsteknik, munstycken och repertoar. Seminariet blev mycket uppskattat av lärare och elever.

Under båda dagarna låg tyngdpunkten på en konsertverkstad för och med eleverna själva. Syftet med kursen var att stimulera eleverna till eget skapande och kreativitet.

Vi arbetade med en grafisk notation skapad av eleverna själva.

Kursen utmynnade i en offentlig konsert i skolans aula där elevernas arbete redovisades. Konserten avslutades med att vi alla tillsammans framförde Lise-Lotte Norelius stycke Nightmen för instrument och elektronik.

Antal deltagare i konsertverkstan: 30

Publik totalt: ca 250


Onsdagen den 3 juni 2009  kl. 12.00

Lokal: Studio 53

Arrangör: STIM/Svensk Musik, Musikaliska Akademien,

Utbildningsförvaltningen Stockholm och Studio 53.

 

Mariaskolan 1Besök av klass 1 b från Mariaskolan i Stockholm.

 

Vi framförde bl a musik av Daniel Nelson, Klas Torstensson, Marie Samuelsson, Sten Melin och Ryo Noda.

 

En klass med pigga, glada och nyfikna elever. Dom komponerade själva ett stycke med en enkel grafisk notation som vi alla framförde tillsammans.

Tonsättaren Daniel Nelson som själv har en dotter i klassen var närvarande och berättade om sin musik. Efter konserten sammanställde eleverna ett fint och trevligt häfte med teckningar och kommentarer kring konserten. Det satte vi stort värde på.

 

Antal deltagare: 26

Mariaskolan 2

 

 


Tisdagen den 21 april 2009 2008 kl. 10.00
Konsert: Upptäck ny musik

Lokal: Slottsparksskolan  i Täby

Arrangör: STIM/Svensk Musik, Musikaliska Akademien,

Utbildningsförvaltningen Stockholm och Studio 53.

 

Stockholms Saxofonkvartett besökte Slottsparksskolan i Täby. Eleverna var i åldern 6-9 år.  Vi presenterade ny musik, berättade om vårt arbete som musiker och om våra turnéer. Musik av Daniel Nelson, Sebastian Enhamre, Jürgen Bräuninger, Ryo Noda och Sten Melin.

Kommentar: Den unga publiken var mycket entusiastisk och nyfiken. Dom tyckte repertoaren var spännande och fick många fantasifulla associationer.

Antal deltagare 168Tonspråk
2 april 2009
Kl. 16.00
Gamla stadsarkivet, Stockholm
Arrangör: Rikskonserter och STIM/Svensk Musik

”Tonspråk” är liksom ”Kontra” en satsning som syftar till att stärka sambanden mellan kulturliv och skola. Jörgen Pettersson och poeten Magnus William-Olsson medverkade i en Teaser (en liten aptitretare). Dom berättade om projektet ”Levande text” som STIM/Svensk Musik driver tillsammans med Stockholms Saxofonkvartett. ”Levande text” syftar till att integrera ny konstmusik i undervisningen, att använda sin musikalitet och kreativitet och att lära sig interpretera, gestalta och levandegöra text.

Jörgen Pettersson och Magnus William – Olsson framförde musik av Rolf Enström och text ur Magnus William Olssons diktsamlingar. Deltagare var rektorer och skolledare, kulturadministratörer och musiker från Stockholm och övriga landet.

Antal deltagare 50.


Helgkurs med Stockholms Saxofonkvartett i Alingsås
Tid: Lördag 29 mars 10-17.00 & Söndag 30 mars 10.00-18.30
Konsert 17.00, Palladium
Plats: Alingsås Kulturskola, Kungsgatan 4, Alingsås
Arrangörer: Kulturskolorna i Alingsås, Lerum och Partille
I samarbete med STIM/Svensk Musik, Stiftelsen framtidens kultur, Musik i väst, RUM.

Alingsås mars 2009I mars 2009 besökte Stockholms Saxofonkvartett Alingsås. Ensemblen hade sedan en tid tillbaka haft kontakt med Tomas Eriksson, musiklärare och PR-ansvarig vid Kulturskolan i Lerum. Han organiserade denna helgkurs i samarbete med de närliggande kommunerna Alingsås och Partilles kulturskolor.

Lördagen inleddes med en kort introduktionskonsert för kursdeltagare och lärare. Därpå följde ett flera timmar långt seminarium med workshops, ensemblespel och undervisning i spelteknik, ny musik, improvisation. Stockholms Saxofonkvartett spelade hela tiden för, och tillsammans med eleverna.


Söndagen ägnades åt vidare ensemblespel i olika former, workshops och seminarier och avslutades med en generalrepetition och efterföljande offentlig konsert på Palladium.

Antal deltagare: ca 60

Konsertprogrammet innehöll musik av bl a Daniel Nelson, Csaba Deak, Lillebror Söderlund, Jan W Morthenson och Jerker Lindström

Publik: ca 200

Alingsås mars 2009 b

Kommentar
Kursen arrangerades på ett mycket professionellt sätt och de inblandade musiklärarna hjälpte till med såväl ensemblespel, lämpliga gruppindelningar och planering. Vi vill gärna även framhålla alla föräldrar som ställde upp på ett föredömligt sätt med matlagning, fika och allmän support. Eleverna var mycket entusiastiska och öppna för såväl ny repertoar som nya spelsätt och spelteknik. Vi hoppas på ett fortsatt samarbete med alla lärare och elever vid kulturskolorna i Partille, Lerum och Alingsås.

Respons från lärare, föräldrar och elever

”Härligt, jag har aldrig tidigare varit med om så mycket positiv respons från så många håll i det arbete som vi gör här på Kulturskolorna. En otrolig kick för både lärare, elever och publik.”

”JAAAA - det var verkligen en fantastisk konsert!”

”Ditt och alla de andras arbete med våra barn är otroligt bra - TACK.”

”Överlag tyckte både jag och mina kollegor att arbetet kring helgen flöt kanon och det blev ju en superhelg! Än en gång tack!”

“Many many thanks for all the hard work you put into last weekend. Rowan had a fantasic time, and we were really impressed by the quality of all the performances on Sunday. It really was something very special!”

 ”Tack för en fantastisk helg och konsert alla ni som var i Alingsås! Vilket drag! Vi har lite inspelningar som jag hoppas att ni andra också kan få ta del av så småningom!”

Alingsås mars 2009 c


Datum: 18 och 19 februari 2009

Ort: Mölnlycke

Plats: Hulebäcksgymnasiet

 

KONSERTVERKSTAD PÅ HULEBÄCKSGYMNASIET

Föreningen Levande Musik anordnade konsertverkstad för musikerlinjens årkurs 3 på Hulebäcksgymnasiet. Syftet med kursen, som leddes av kompositör Johan Svensson och Stockholms Saxofonkvartett, var att vidga deltagarnas syn på musik och musikaliskt uttryck, öppna upp för nya möjligheter och sudda ut föreställningar om rätt och fel i musik.

Stockholms Saxofonkvartett demonstrerade olika uttrycksmöjligheter och deltagarna fick prova olika sätt på vilka man kunde styra en ensemble. Kursen avslutades andra dagen med en konsert med deltagarna och Saxofonkvartetten både som utövare och ensembleledare.

Kursen genomfördes med stöd av Willinska Stiftelsen samt Stim/Svensk Musik

Seminariet inleddes med en konsert med Stockholms Saxofonkvartett som framförde musik av Per Magnusson, Daniel Nelson, Jürgen Bräuninger och Sten Melin.

På den gemensamma avslutningskonserten konserten som ägde rum i Kulturhuset i Mölnlycke framfördes musik som eleverna själva komponerat samt musik av Lise-Lotte Norelius, Daniel Nelson och Martin Q Larsson

För ytterligare information och bildexempel se denna länk

Bilderna nedan tagna av Monica Danielsson

Hule 2


 


Tonspråk i Malmö
5 februari 2009 
Tid: 10:00 
Ort: Malmö 
Lokal: Malmö högskola 
Arrangör: STIM/Svensk Musik och Rikskonserter 

Medverkande:

Stockholms Saxofonkvartett och Rolf Enström

 

Rikskonserter och STIM/Svensk Musik har dragit igång en fortbildningssatsning för lärare kallad TONSPRÅK. Stockholms Saxofonkvartett och tonsättaren Rolf Enström höll en föreläsning på temat Musik och Matematik.

 

Musik framfördes av bl a Rolf Enström och Daniel Nelson.

 

Stockholms Saxofonkvartett  medverkade under en lärorik och inspirerande dag för lärare. Tonsättaren Rolf Enström och Stockholms Saxofonkvartett berättade om kopplingarna mellan matematik och musik. Rolf visade och berättade hur man kan använda en dator i kompositionsarbete. Stockholms Saxofonkvartett spelade, berättade om hur ljud uppstår och visade notexempel och grafiska symboler i en Power Point-presentation.

 

Antal deltagare: 115

 

       
 

 

  

Webbmaster: Martin Steisner.