Välkommen
   
 
 
Återblick 2010

Fredag den 10 december 2010 
Ort:
Lokal: Nacka Gymnasium
Arrangör: Svensk Musik, Nacka Gymnasium, Studio 53, KROCK

Antal deltagare: 30

Stockholms Saxofonkvartett framträdde tillsammans med gitarrensemblen KROCK i Nacka Gymnasium. Programmet bestod av en oktett med titeln ”I Samexistens” skriven av Fabian Svensson. Detta var ett uruppförande. Stycket presenterades av Fabian Svensson själv.

Publiken tog emot det trettio minuter långa utåtriktade och krävande verket med intresse och nyfikenhet, vilket gladde alla medverkande.

Vi har fått många trevliga kommentarer sända till oss från de ungdomliga åhörarna.


Torsdag den 16-18 september 2010 
Ort: Växjö
Lokal: Konsthallen
Arrangör: Svensk Musik, Linnéuniversitetet, Media  Artes, RANK (AIM, Artists In Motion)  Studio 53

Antal deltagare: 16

Stockholms Saxofonkvartett gästade Linnéuniversitetet i Växjö inom ramen för AIM (Artists In Motion).  Vi genomförde seminarier och repetitioner som mynnade ut i en konsert i Växjö Konsthall lördagen den 18 september kl 16.00.

Konsthallen var fullsatt. I konserten framträdde Stockholms Saxofonkvartett och två ensembler bestående av studenterna. Vi var imponerade av deltagarnas kreativitet och improvisationsförmåga. Gensvaret blev mycket stort. Studenterna var positivt överraskade av mottagandet och ansåg att konserten blivit en upplevelse för dem.


Fredag den 11 juni 2010 
Tid: 9.15
Ort: Täby
Lokal: Täby gamla kyrka
Arrangör: Svensk Musik, Täby kommun (inom ramen för projektet Skapande skola), Studio 53, URUK, Rikskonserter

Skolavslutning

Vid skolavslutningen skulle eleverna tillsammans med sin lärare framföra delar av musikalen H2O. Deras förvåning blev stor när Stockholms Saxofonkvartett plötsligt uppenbarade sig i koret och tillsammans med dem medverkade i framförandet. Saxofonkvartetten hade blivit deras husband. Det blev en härligt gammaldags skolavslutning med sång och musik, tal av rektor och pastor loci och en stämning som inte ens ett ihärdigt ösregn kunde rå på.


Måndag den 7 juni 2010 
Tid: 10.00
Ort: Stockholm
Lokal: Åsö grundskola
Arrangör: Svensk Musik, Studio 53

Antal deltagare: 400

Konsert

Konserten i Åsö grundskola avslutade ett projekt som gick ut på att eleverna själva skulle skapa stycken. Det stycke Stockholms Saxofonkvartett hade fått och som vi nu framförde var en kollektiv komposition skriven av eleverna med titeln ”Stadens puls”. Till stycket hade eleverna under ledning av skolans bildlärare sammanställt ett bildspel med motiv från Stockholm. Hela skolans högstadium, 400 elever, lyssnade på konserten. Det blev en mycket fin konsert, och vi var djupt imponerade av det goda resultat som eleverna hade åstadkommit med ljud och bild.Fredag den 28 maj 2010 
Tid: 10.00, 12.30
Ort: Täby
Lokal: Aulan i Åva gymnasium
Arrangör: svensk Musik, Täby kommun (inom ramen för projektet Skapande skola), Studio 53, URUK samt Rikskonserter

Två skolföreställningar, dokumenterade på video

Två dagar efter premiären på H2O var det dags för två föreställningar i Åva gymnasiums aula för elever och lärare från olika skolor i Täby kommun. Även dessa föreställningar blev succé. Ulrika Ljungberg dokumenterade och utvärderade arbetet.


Torsdag den 27 maj 2010 
Tid: 10.00, 11.30, 18.00
Ort: Nacka
Lokal: Nacka gymnasium
Arrangör: Svensk Musik, Samtida Musik, Studio 53, RANK (Artist in Motion)

Antal deltagare: 300

Repetition och två konserter

Den 27 maj inleddes med ett genomdrag av elevernas kompositioner tillsammans med de berörda eleverna och deras lärare tonsättaren David Lennartsson. Det visade sig att vi inte behövde ändra på något. Konserterna ägde rum i skolans café. Det första framförandet vid lunchtid bevistades av elever, lärare och övrig personal. Konserten blev mycket uppskattad. Vid den andra konserten på kvällen spelades hela konsertprogrammet in och dokumenterades. Medverkade gjorde också designstrategen Ulrika Ljungberg.


Onsdag den 26 maj 2010 
Tid: 11.00, 13.00, 18.30
Ort: Täby
Lokal: Aulan i Åva gymnasium
Arrangör: Svensk Musik, Täby kommun (inom ramen för projektet Skapande skola), Studio 53, Rikskonserter och URUK

Antal deltagare: 630

Repetitioner och två föreställningar, dokumenterade på video

Klockan 11 mötte vi 75 elever ur årskurs 2-5 vid Midgårdsskolan, denna gång i aulan i Åva gymnasium. Nu var det generalrepetition i teaterlokalen. Eleverna anpassade sig till den nya lokalen utan problem. Kl 13 var det dags för den första föreställningen och kl 18.30 gick dagens sista föreställning av stapeln, en offentlig föreställning i närvaro av bland andra stolta föräldrar och övriga anhöriga. Rektor gratulerade de medverkande till deras fina prestationer. Det blev succé.


Tisdag den 25 maj 2010 
Tid: 10.00-17.00
Ort: Nacka
Lokal: Nacka gymnasium
Arrangör: Svensk Musik, Samtida Musik, Studio 53, RANK (AIM, Artist in Motion)

Antal deltagare 30

Workshop

Vid detta besök i Nacka gymnasium gick vi igenom de kompositioner eleverna hade skrivit. Eleverna hade varit mycket kreativa, och deras stycken uppvisade stor variation och fantasirikedom. David Lennartsson, deras inspiratör och lärare, ledde instuderingsarbetet inför den kommande konserten. Han hade lagt ner ett stort arbete på förberedelserna för denna workshop. Designstrategen Ulrika Ljungberg var med hela tiden och dokumenterade arbetet genom en enkät och intervjuer med deltagarna.


Fredag den 21 maj 2010 
Tid: 10.00 -14.00
Ort: Täby
Lokal: Midgårdsskolan
Arrangör: Svensk Musik, Täby kommun (inom ramen för projektet Skapande skola) Studio 53, URUK, och Rikskonserter

Workshop

Arbetet med musikalen H2O fortsatte den 21 maj. Workshopen i Midgårdsskolan i Täby var inplanerad kl 10-12, men den pågick till bortemot kl 14. Elevernas outtröttliga entusiasm imponerade stort på oss i saxofonkvartetten.


Tisdag den 11 maj 2010 
Tid: 10.00 och 12-30
Ort: Täby
Lokal: Midgårdsskolan
Arrangör: Svensk Musik, Täby kommun (inom ramen för projektet Skapande skola) Studio 53 och Rikskonserter

Workshop

Inför framförandet av musikalen H2O arbetade vi först med sångsolisterna och därefter med hela ensemblen, elever ur årskurs 2-5. Eleverna var som vanligt väl förberedda och kunde sina partier utantill. Deras lärare, tillika manusförfattare och kompositör, Liz-Marie Tammo ledde instuderingen. Det blev ett bra och stimulerande möte mellan de entusiastiska eleverna, Liz-Marie och saxofonkvartetten.

Antal deltagare: 80


Torsdag den 29 april 2010 
Tid: 12.00-15.00
Ort: Nacka
Lokal: Nacka gymnasium

Antal deltagare: 30
Arrangör: Svensk Musik, Studio 53, Uruppförandeklubben, RANK (AIM, Artist in Motion)

Konsert och workshop

I april 2010 fortsatte saxofonkvartetten sitt samarbete med tonsättaren och läraren David Lennartsson på Nacka gymnasium och hans elever. Vid vårt första besök inledde vi med en presentation av Stockholms Saxofonkvartett i konsertform. Tanken var att inspirera eleverna till eget komponerande. Det visade sig att de redan hade satt igång med detta och vi fick tillfälle att prova deras idéer. Eleverna var mycket kreativa och de tre timmarna utvecklade sig till en givande samvaro. Designstrategen Ulrika Ljungberg var med och dokumenterade processen.


 

OperastudionDatum: 12 mars

Tid: 16.30

Ort: Stockholm

Plats: Operastudion

Arrangör: Svensk Musik och Studio 53

 

Stockholms Saxofonkvartett gav en konsert och workshop för elever och lärare på Operastudion i Stockholm. Konserten var en uppföljning av ett tidigare gästspel i Kinna och Göteborg. Sångsolist med kvartetten var Lisa Larsson, studerande på Operastudion.

 

De båda specialkomponerade verk av tonsättaren Fredrik Hagstedt för Stockholms Saxofonkvartett och Lisa Larsson blev mycket uppskattade och väckte intresse och nyfikenhet på vårt samarbete.

 

Antal deltagare: ca 30

Operatudion b

 

 


Datum: torsdag den 11 mars 2010 
Tid: 11:00-12:00
Ort: Stockholm 
Lokal: Studio 53 Tulegatan 53 
Arrangör: Svensk Musik, Musikaliska Akademien, Utbildningsförvaltningen Stockholm och Studio 53. 
 
Workshop

 

Workshop med elever från Nacka gymnasiumBesök av elever från Nacka gymnasium, klass SML3.

 

I workshopen ägnade vi oss åt allmän musiklära, nutida notation och uppförandepraxis. Eleverna fick då möjlighet att studera partituren till den musik vi framfört tidigare samma dag, något som de gjorde med stort intresse. Det blev ett trevligt och givande möte med läraren och tonsättaren David Lennartsson och hans elever och vi planerar ett fortsatt samarbete med Nacka gymnasium.

 

Antal elever: 19


Nacka gymnasium 2

 


Onsdag den 10 mars 2010 
Tid: 12.45
Ort: Täby
Lokal: Midgårdsskolan
Arrangör: Arrangör: STIM/Svensk Musik, Musikaliska Akademien,

Utbildningsförvaltningen Stockholm och Studio 53.


Upptäck ny musik

 

Midgårdsskolan fI den tredje konserten återsåg vi eleverna i klasserna 1A och 1B. Eftersom vi träffats tidigare i vår arbetsstudio på Tulegatan 53 i Stockholm, gick vi nu vidare och ägnade en stor del av tiden till att komponera en egen kollektiv komposition. Vi använde oss av en enkel grafisk notation. Konserten avslutades med att vi alla tillsammans framförde stycket som av eleverna fått namnet ”Olika ljud”. Ingen konsert var den andra lik denna dag. Gemensamt var elevernas livliga deltagande och positiva attityd. Det blev en trevlig dag i Midgårdsskolan.

 

Antal elever: 30

 

 

 

Midgårdskolan e

 


Onsdag den 10 mars 2010 
Tid: 11.00
Ort: Täby
Lokal: Midgårsskolan
Arrangör: Arrangör: STIM/Svensk Musik, Musikaliska Akademien,

Utbildningsförvaltningen Stockholm och Studio 53.


Upptäck ny musik

 

Detta var dagens andra konsert. Även nu berättade vi om vår musik och vårt tonsättarsamarbete. Ensemblen framförde musik av bl a Marie Samuelsson, Daniel Nelson, Lise-Lotte Norelius och Per Magnusson.

Vi lät de små elevernas fantasi få stort spelrum och de levde sig in i musiken och tog den till sig på ett fantastiskt sätt.

 

Deltagare var förskoleklasserna F1 A 6 +7, F1 B 6 + 7 samt FC 6.

 

Antal elever: 63.

 Midgårdskolan ca

Midgårdsskolan cb


Onsdag den 10 mars 2010 
Tid: 10.00
Ort: Täby
Lokal: Midgårdsskolan
Arrangör: Arrangör: STIM/Svensk Musik, Musikaliska Akademien,

Utbildningsförvaltningen Stockholm och Studio 53.


Upptäck ny musik

 

Midgårdsskolan mars 2010 bStockholms Saxofonkvartett besökte Midgårdsskolan i Täby. På programmet stod tre konserter för elever i olika stadier. Konserterna ägde rum i skolans gymnastiksal.

 

Vi visade exempel på olika musikstilar, berättade om våra instrument och vårt arbete med tonsättare i Sverige och utomlands. I programmet framförde vi musik av bl.a. Marie Samuelsson, Daniel Nelson, Lise-Lotte Norelius och Per Magnusson. Konserten avslutades med att eleverna sjöng ett par nyskrivna sånger tillsammans med kvartetten i arrangemang av Sven Westerberg. Läraren Lizmarie Tammo, som skrivit både text och musik för skolans elever, deltog också med pianospel.

 

Deltagande klasser var 2:3 A+B och 4:5 A+B, ca

 

Antal deltagare: 100 elever plus ett antal lärare.

Midgårdsskolan mars 2010 a

Midgårdsskolan mars 2010 c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midgårdsskolan mars 2010 dFredagen den 26 februari 2010 
Tid: 10:30 
Ort: Stockholm 
Lokal: Åsö grundskola 
Arrangör: STIM/Svensk Musik, Musikaliska Akademien,

Utbildningsförvaltningen Stockholm och Studio 53 och Åsö grundskola 
 
Musik och Matematik
 

 

Stockholms Saxofonkvartett besökte klass 9C i Åsö grundskola.

 

Klass 9C har specialinriktning på matematik. Vi hade ca två månader tidigare (den 30 november 2009) träffat samma klass och talat om sambandet mellan musik och matematik. Då hade vi också talat om och framfört ny musik samt berättat om hur olika musikinstrument fungerar och är konstruerade.

 

Nu fick vi möjlighet att fördjupa vårt samarbete med klassen. Genom bildspel och enkla experiment kunde vi tala om sambandet mellan musik och matematik. Det var intressant att se hur enkelt och självklart dom kunde följa lektionen och dra paralleller mellan de olika ämnena. Eleverna hade många intressanta synpunkter och kunskaper dom ville dela med sig av.

 

Vi avslutade lektionen med att arbeta i mindre grupper. Eleverna hade tillsammans med sin lärare Jonas Asplund arbetat fram ett material som ska ligga till grund för egna kompositioner. Lektionen avslutades med ett grupparbete. Materialet framfördes inför klassen.

 

Det var intressant att följa upp vårt tidigare möte med klassen. Vi hoppas kunna träffa eleverna snart igen för att fortsätta arbetet med kompositionerna, och att då få möjlighet att musicera tillsammans, eftersom många i klassen spelar ett instrument.

Antal deltagare: 25

Klass 9C Åsö

 


Fredag den 12 februari 2010 
Tid: 10:30 
Ort: Stockholm 
Lokal: Studio 53, Tulegatan 53 
Arrangör: Arrangör: STIM/Svensk Musik, Musikaliska Akademien,

Utbildningsförvaltningen Stockholm och Studio 53.


 
Besök på en musikarbetsplats 

 

Stimmets skolaBesök av särskoleelever från Stimmets skola i Tyresö. Konserten genomfördes i en positiv och kreativ anda. Eleverna uppskattade särskilt mycket att de fick delta i programmet med egna improvisationer på slagverksinstrument. Dessutom komponerade de med ensemblens hjälp ett eget litet stycke med titeln ”Inte än…” med grafisk notation som vi alla framförde tillsammans. Under ledning av sin lärare Anna-Maria Sörensen bidrog eleverna också till programmet med ett eget sångnummer. Våra instrument tilldrog sig också ett stort intresse och flera elever ville prova på att hålla i dom. Innan det var dags för lunch hade vi spelat musik av Klas Torstensson, Daniel Nelson, Ryo Noda, Per Magnusson, Martin Q Larsson och Marie Samuelsson.

 

Antal publik: 22

 

Så här skrev Bibbi Hjalmarson, lärare vid Stimmets skola till oss i ett email efter konserten:

 

Hej!

Ett stort TACK för en trevlig dag hos Er. Ni var alla duktiga musiker och pedagoger.

Hälsningar

Samundervisningsklassen

Stimmets skola b

 


 

Datum: onsdag den 3 februari 2010 
Tid: 10:00 
Ort: Stockholm 
Lokal: Studio 53 Tulegatan 53 
Arrangör: Svensk Musik, Musikaliska Akademien, Utbildningsförvaltningen Stockholm och Studio 53. 
 
Besök på en musikarbetsplats
 

 

Besök av elever från Nacka gymnasium, klass SML1. Denna gång hade vi en dubbeltimme till vårt förfogande. Vi hade därför gott om tid att visa exempel på olika musikstilar, från Barocken till vår egen tid. Eftersom klassen hade ljudteknik som inriktning, tilldrog sig

tekniska lösningar vid framförande av elektro-akustisk musik stort intresse.

Eleverna var också mycket intresserade av modern notation och uppförandepraxis.

Vi framförde musik av Marie Samuelsson, Klas Torstensson, Daniel Nelson, Lise-Lotte Norelius och Bo Rydberg.


Nacka gymnasium


Torsdag den 21 januari 2010 
Tid: 10:45 
Ort: Stockholm 
Lokal: Studio 53 Tulegatan 53 
Arrangör: STIM/Svensk Musik, Musikaliska Akademien,

Utbildningsförvaltningen Stockholm och Studio 53.


 
Besök på en musikarbetsplats 

 

Besök av elever från Åsö grundskola klass 9D.

 

Vi framförde musik av Daniel Nelson, Klas Torstensson och Marie Samuelsson och Sten Melin

 

Nyfikna och intresserade ungdomar. Klassens musiklärare Jonas Asplund är även tonsättare och hans kunskaper och entusiasm smittar av sig på klassens elever. Vi talade om ny musik och hur olika musikstycken kan vara uppbyggda. Vi talade även om hur olika musikinstrument fungerar och är konstruerade.

 

Antal deltagare: 25

       
 

 

  

Webbmaster: Martin Steisner.