Välkommen
   
 
 
Återblick 2011

Torsdag den 27/1 2011 
Tid: 11.00
Ort: Stockholm
Lokal: Studio 53
Arrangör: Studio 53, Svensk Musik, Midgårdsskolan Täby
Antal deltagare: 40

Konsert och workshop

Fyrtio elever ur årskurserna 4-5 Midgårdsskolan i Täby besökte oss inför sin medverkan i musikalen ”Mittemellan” senare på våren.

Det blev en livfull konsert och workshop med eleverna, där vi dessutom framförde musik av bl.a. Klas Torstensson och Martin Q Larsson.


Måndag den 21/2 2011 
Tid: 10.00
Ort: Skärholmen
Lokal: Scengymnasiet
Arrangör: Studio 53, Svensk Musik, KROCK
Antal deltagare: 120

Konsert och workshop

Konserten, som var mycket välbesökt, ägde rum i skolans cafeteria. Tonsättaren Fabian Svensson berättade om sitt verk ”I Samexistens” skrivet för saxofonkvartett och fyra elgitarrer. Det blev en mycket trevlig konsert i en positiv anda, och stycket mottogs med ovationer! Eleverna var dessutom mycket intresserade av stycket och ställde många frågor, både till tonsättare och musiker.


Måndag den 24/2 2011 
Tid: 14.20
Ort: Nacka
Lokal: Musikgymnasiet Rytmus, Aulan
Arrangör: Studio 53, Svensk Musik, KROCK
Antal deltagare: 80

Konsert och workshop

Konserten ägde rum i skolans aula. Tonsättaren Fabian Svensson berättade även här om sitt verk ”I Samexistens” skrivet för saxofonkvartett och fyra elgitarrer. Eleverna, som var mycket intresserade och initierade, fick tillfälle att diskutera verket med tonsättare och musiker.


Torsdag den 25/2 2011 
Tid: 10.00
Ort: Stockholm
Lokal: Studio 53
Arrangör: Studio 53, Svensk Musik, KROCK, Midgårdsskolan Täby
Antal deltagare: 110

Konsert och workshop

Cirka etthundratjugo elever ur årskurserna 2-6 i Midgårdsskolan Täby bevistade konserten. Vi var mycket spända på att se hur dessa unga elever skulle ta emot det mycket krävande och trettio minuter långa stycket ”I Samexistens” av Fabian Svensson. Till vår glädje och förvåning mottogs stycket med jubel och ovationer och eleverna ropade taktfast: EN GÅNG TILL! 


Torsdag den 25/2 2011 
Tid: 12.20
Ort: Stockholm
Lokal: Studio 53
Arrangör: Studio 53, Svensk Musik, Midgårdsskolan Täby
Antal deltagare: 110

Konsert och workshop

Dagen fortsatte med att Stockholms Saxofonkvartett repeterade årets upplaga av Midgårdsskolans musikal ”Mittemellan”, av Liz-Marie Tammo. De elever som hade solistiska uppgifter, fick nu lära sig att använda mikrofon. Vi hade även den första repetitionen på Martin Q Larssons komposition ”Sudoku 2” tillsammans med eleverna.


Torsdag den 10/3 2011 
Tid: 14.00 och 15.45
Ort: Stockholm
Lokal: Åva Gymnnasium, aulan
Arrangör: Studio 53, Svensk Musik, Midgårdsskolan Täby
Antal deltagare: 100

Konsert och workshop

Vi gjorde en redovisning av förra årets musikal ”H2O” av Liz-Marie Tammo. Efter repetition och förberedelser framförde vi tillsammans med eleverna och kompositören valda delar av föreställningen. I publiken fanns representanter från kommun och skolledning samt elever och föräldrar.

Föreställningen var väl inarbetad och den mottogs mycket positivt av alla närvarande.


Torsdag den 25/3 2011 
Tid: 09.00
Ort: Stockholm
Lokal: Studio 53
Arrangör: Studio 53, Svensk Musik
Antal deltagare: 26

Konsert och workshop

Klass 4-5B från Byleskolan i Täby besökte oss i vår arbetsstudio. Vi bjöd på en konsert och presenterade ny svensk musik. Eleverna var väl förberedda och överraskade oss med sitt kunnande. Därefter fick de själva skapa ljud i en egen musikverkstad.  Allt detta noterades grafiskt och sammanställdes till en komposition. Vi bearbetade ljudmaterialet i realtid genom vår elektroniska utrustning. Flera elever fick även prova på att dirigera stycket. Detta ljudskapande roade eleverna mycket och alla deltog med liv och lust. Man tog med sig sin egen komposition hem till Täby.
Torsdag den 11/4 2011 
Tid: 13.00
Ort: Norrköping
Lokal: Musikgymnasiets orkestersal
Arrangör: Studio 53, Svensk Musik, Kungl. Musikaliska Akademien
Antal deltagare: 120

Konsert och seminarium tillsammans med tonsättaren Marie Samuelsson på de Geer-gymnasiet i Norrköping.

Marie berättade om sin musik, sitt arbete, sin bakgrund och om hur hon blivit inspirerad att komponera egen musik. Vi i ensemblen demonstrerade våra instrument och visade upp olika speleffekter som en tonsättare kan använda sig av. Eleverna fick också själva prova på polyrytmik genom att i grupper klappa olika rytmer samtidigt.

Mötet med en livs levande tonsättare och hennes interpreter var något nytt för eleverna. Nyfikenheten var stor och frågorna många.

Musiken av Marie Samuelsson som spelades var:

”Signal” för saxofonkvartett

”I Vargens Öga” för altsaxofon och elektronik

” Komposition -Improvisation” för två till fyra saxofoner


Torsdag den 3/5 2011 
Tid: 10.00 och 13.00
Ort: Täby
Lokal: Midgårdsskolan
Arrangör: Studio 53, Svensk Musik, Midgårdsskolan, Täby
Antal deltagare: 110

Konsert och workshop vid två tillfällen med deltagarna i musikalen ”Mittemellan”

Det gällde nu att finslipa alla detaljer inför premiären på musikalen. Liz-Marie och hennes medhjälpare uppmuntrade och entusiasmerade de medverkande.  Vi fortsatte också att repetera ”Sudoku 2” av Martin Q Larsson. Det blev en ansträngande dag, och vi var alla trötta efteråt.


Torsdag den 26/5 2011 
Tid: 10.00 och 13.00
Ort: Täby
Lokal: Midgårdsskolan
Arrangör: Studio 53, Svensk Musik, Midgårdsskolan, Täby

Antal deltagare: 110

Konsert och workshop vid två tillfällen med deltagarna i musikalen ”Mittemellan”

Arbetet med musikalen fortsatte intensivt. Det gällde nu att få alla bitar på plats inför det stundande offentliga genrepet. Vi kunde notera åtskilliga förbättringar.

 


Torsdag den 30/5 2011 
Tid: 10.00 och 13.00
Ort: Täby
Lokal: Åva Gymnasium, aulan
Arrangör: Studio 53, Svensk Musik, Midgårdsskolan, Täby
Antal deltagare: 110

Konsert och workshop vid två tillfällen med deltagarna i musikalen ”Mittemellan”

Nu gällde det att placera in föreställningen på spelplatsen och få ljus och ljud att fungera.

!3. 00 Offentligt genrep inför en inbjuden publik.  Genrepet avlöpte väl och vi kände oss nu mogna för premiären.


Torsdag den 31/5 2011 
Tid: 19.00
Ort: Täby
Lokal: Åva Gymnasium, aulan
Arrangör: Studio 53, Svensk Musik, Midgårdsskolan, Täby
Antal deltagare: 350

Premiär

Alla medverkande gjorde sitt allra bästa och föreställningen blev mycket väl mottagen av den stora publiken. Representanter från kommunen och skolans ledning hyllade ensemblen och tackade för en fin föreställning.

Föreställningen innehöll uruppförandet av Martin Q Larssons ”Sudoku 2”, ett beställningsverk finansierat av Kulturrådet. Det blev en” succé i succén”.


Torsdag den 1/6 2011 
Tid: 10.00 och 13.00
Ort: Täby
Lokal: Åva Gymnasium, aulan
Arrangör: Studio 53, Svensk Musik, Midgårdsskolan, Täby
Antal deltagare: 180

Föreställningar

Två föreställningar för inbjudna elever från Viggbyskolan, Näsbyvikskolan, Rösjöskolan och Ellagårdsskolan. När premiärnervositeten nu släppt gick föreställningarna av bara farten. Ensemblen imponerade på publiken. 

 

 

 

 

       
 

 

  

Webbmaster: Martin Steisner.