Välkommen
   
 
 
Återblick 2012

Datum: 22 oktober 2012
Tid: 10.00
Plats: Studio 53 
Ort: Stockholm       

Workshop och inspelning med Södra Latin.


Datum: 17 oktober 2012                                                                                                          
Tid: 16.30
Plats: Studio 53
Ort: Stockholm      

Seminarium och workshop med Södra Latin   


Datum: 28 september 2012                                                                                                     
Tid: 08.00
Plats: Studio 53
Ort: Stockholm

Seminarium och workshop med Södra Latin.     


Datum: 20 september 2012
Tid: 10.00

Plats: Lärkan, Gymnasiebyn
Ort: Luleå

Vi gjorde ett seminarium med elever på spetsutbildningen i musik vid estetiska linjen.  Då berättade vi om musikeryrket, spelteknik, kommunikation, upphovsrätt och om vårt nära samarbete med tonsättare. Musiken hade komponerats av bland andra Marie Samuelsson och Martin Q Larsson.  Seminariet blev mycket uppskattat och alla deltagare var intresserade, nyfikna och receptiva.

Arrangör var Kraftcentrum för ny musik, Norrbottensmusiken/Norrbottens läns landsting.


Datum: 12 juni 2012
Tid: 08.30                                                                                                                               
Plats: Norra Ängbyskolan 
Ort: Bromma, Stockholm  
   

Vi spelade tre konserter för elever vid Norra Ängby Skola. Vi framförde musik av bl.a. Daniel Nelson, Marie Samuelsson, J.S Bach och Ryo Noda.


 

Datum: 8 juni 2012
Tid: 10.00
Plats: Åva gymnasium, Aulan                                                                                     
Ort: Täby, Stockholm

Stockholm Saxofonkvartett framförde musikalen ”(G)jord för barn” med elever från åk 4 och 5.

Antal åhörare: 187

Arrangör: Täby kommun och Studio 53


Datum: 7 juni 2012
Tid: 10.00 och 19.00
Plats: Åva gymnasium, Aulan                                                                                     
Ort: Täby, Stockholm

Stockholm Saxofonkvartett framförde musikalen ”(G)jord för barn” med elever från åk 4 och 5.

Antal åhörare: 411

Arrangör: Täby kommun och Studio 53


Datum: 5 juni 2012
Tid: 12.00
Plats: Midgårdsskolan
Ort: Täby, Stockholm

Workshop och repetition inför Skapandeskola-projektet ”(G)jord för barn” med åk 4 och 5 vid midgårdsskolan i Täby.

Arrangör: Täby kommun och Studio 53


Datum: 4 juni 2012
Tid: 13.00
Plats: Midgårdsskolan
Ort: Täby, Stockholm

Workshop och repetition inför Skapandeskola-projektet ”(G)jord för barn” med åk 4 och 5 vid midgårdsskolan i Täby.

Arrangör: Täby kommun och Studio 53


Datum: 30 maj 2012
Tid: 10.00
Plats: Midgårdsskolan
Ort: Täby, Stockholm

Workshop och repetition inför Skapandeskola-projektet ”(G)jord för barn” med åk 4 och 5 vid midgårdsskolan i Täby.

Arrangör: Täby kommun och Studio 53


Datum: 25 maj 2012
Tid: 10.00
Plats: Midgårdsskolan
Ort: Täby, Stockholm

Workshop och repetition med åk 4 och 5 vid Midgårdsskolan i Täby inför Skapandeskola-projektet ”(G)jord för barn”.

Arrangör: Täby kommun och Studio 53


Datum: 24 maj 2012
Tid: 10.00
Plats: Midgårdsskolan
Ort: Täby, Stockholm

Workshop och repetition med åk 4 och 5 vid Midgårdsskolan i Täby inför Skapandeskola-projektet ”(G)jord för barn”.

Arrangör: Täby kommun och Studio 53


Datum: 23 maj 2012
Tid: 10.00
Plats: Midgårdsskolan
Ort: Täby, Stockholm

Workshop och repetition med åk 4 och 5 vid Midgårdsskolan i Täby inför Skapandeskola-projektet ”(G)jord för barn”.

Arrangör: Täby kommun och Studio 53


Datum: 21 maj 2012
Tid: 10.00
Plats: Täby kyrka
Ort: Täby, Stockholm

Inspelning av skapandeskola-projektet ”Fruktsallad” med elever från åk 1 klass A, B och C från Midgårdsskolan i Täby.

Arrangör: Täby kommun och Studio 53


Datum: 14 maj 2012
Tid: 08.00
Plats: Midgårdsskolan
Ort: Täby, Stockholm

Workshop och repetition med åk 1 klass A, B och C från Midgårdsskolan i Täby inför inspelning av skapandeskola projekt.

Arrangör: Täby kommun, Studio 53


Datum: 11 maj 2012
Tid: 08. 30
Plats: Rutvikskolan åk 0-5
Ort: Rutvik

Vi framförde musik av Daniel Nelson, Marie Samuelsson, Martin Q Larsson, Csaba Deak och Ryo Noda. Med hjälp av enkel grafisk notation fick eleverna också komponera ett eget stycke som fick namnet ”Konstig”.

Antal 155 varav 60 pojkar, 80 flickor och 15 lärare

Arrangör: Kraftcentrum för ny musik, Norrbottensmusiken/Norrbottens Läns Landsting

Samordnare: Niklas Haak


Datum: 10 maj 2012
Tid: 12. 00
Plats: Mariebergskolan åk 2-3
Ort: Gammelstad

Vi framförde musik av Marie Samuelsson, Martin Q Larsson, Csaba Deak och Ryo Noda. Med hjälp av enkel grafisk notation fick eleverna också komponera ett eget stycke som fick namnet ”Äckliga ljud”.

Antal 48 varav 22 pojkar, 20 flickor och 6 lärare

Arrangör: Kraftcentrum för ny musik, Norrbottensmusiken/Norrbottens Läns Landsting

Samordnare: Niklas Haak


Datum: 10 maj 2012
Tid: 08. 45
Plats: Öhemsskolan åk 3
Ort: Gammelstad

Vi framförde musik av Marie Samuelsson, Martin Q Larsson, Csaba Deak, Ryo Noda. Med hjälp av enkel grafisk notation fick eleverna också komponera ett eget stycke, som fick namnet ”Anka”.

Antal: 27 varav 10 pojkar, 14 flickor och 3 lärare

Arrangör: Kraftcentrum för ny musik, Norrbottensmusiken/Norrbottens Läns Landsting

Samordnare: Niklas Haak


Datum: 9 maj 2012
Tid: 13. 00
Plats: Kulturskolan, Blåsningen
Ort: Luleå

Antal: 48 varav 22 kvinnor och 26 män.

Vi framförde nutida konstmusik samt presenterade projektet Kontra .

Arrangör: Kraftcentrum för ny musik, Norrbottensmusiken/Norrbottens Läns Landsting


Datum: 9 maj 2012
Tid: 09.30                   
Plats: Mandaskolan åk 3
Ort: Luleå

Vi framförde musik av Marie Samuelsson, Martin Q Larsson, Csaba Deak och Ryo Noda. Med hjälp av enkel grafisk notation fick eleverna också komponera ett eget stycke som fick namnet ”Klang”.

Antal 24 varav 10 pojkar, 11 flickor samt 3 lärare.

Arrangör: Kraftcentrum för ny musik, Norrbottensmusiken/Norrbottens Läns Landsting

Samordnare: Göran Fröberg


Datum: 8 maj 2012
Tid: 18.30      
Plats: Kulturskolan Blåsningen
Ort: Luleå

Seminarium 18.30

Vi gick bl.a. igenom grundläggande spelteknik, andning, spelställning, ”slaptounging”, multiphonics, ansatser och altissimoregistret.

Medverkande lärare var Maria Viklund, Göran Fröberg, Niklas Haak samt länsmusikchef Christina Nilsson.

Arrangör: Kraftcentrum för ny musik, Norrbottensmusiken/Norrbottens Läns Landsting

Samordnare: Niklas Haak


Datum: 8 maj 2012
Tid: 17.30                    
Plats: Kulturskolan Blåsningen
Ort: Luleå

Vi framförde musik av Daniel Nelson, Csaba Deak och Marie Samuelsson.

Vi berättade om olika kompositionstekniker och vårt samarbete med tonsättare.  På konserten fick vi, på begäran av några elever som hört oss vid ett tidigare tillfälle, återigen framföra Marie Samuelsson ”Signal”.

Antal 28 varav 12 pojkar, 8 flickor, 3 lärare samt 5 ytterligare vuxna

Arrangör: Kraftcentrum för ny musik, Norrbottensmusiken/Norrbottens Läns Landsting

Samordnare: Niklas Haak


Datum: 8 maj 2012
Tid: 12.00                    
Plats: Furuparkskolan åk 3
Ort: Luleå

Vi framförde musik av Marie Samuelsson, Martin Q Larsson, Csaba Deak, Ryo Noda. Med hjälp av enkel grafisk notation fick eleverna komponera ett eget stycke som vi framförde tillsammans. Barnen gav stycket namnet ”Kattbak”.

Antal: 60 varav 29 flickor, 24 pojkar samt 7 lärare.

Det var mycket intresserade och engagerade elever och vi fick många frågor.

Arrangör: Kraftcentrum för ny musik, Norrbottensmusiken/Norrbottens Läns Landsting

Samordnare: Maria Viklund


Datum: 8 maj 2012
Tid: 08.30                    
Plats: Svedjeskolan åk 2-3
Ort: Luleå

Svedjeskolan är en kulturgrundskola. Vid vårt besök deltog även elever med särskilda behov. Vi framförde musik av Marie Samuelsson, Martin Q Larsson, Csaba Deak och Ryo Noda. Efteråt fick vi av lärarna ta emot en utvärdering av vårt besök som eleverna själva hade gjort. Till vår glädje var omdömena mycket positiva.

Antal: 87 varav 37 pojkar, 43 flickor samt 7 lärare

Arrangör: Kraftcentrum för ny musik, Norrbottensmusiken/Norrbottens Läns Landsting

Samordnare: Sören Andersson

Efter konserten blev vi inbjudna att besöka kulturskolans lokaler i Hertsöskolan. Sören Andersson visade instrument och annan utrustning. Därefter besökte vi Kulturens hus, stora och lilla salen.


Datum: 7 maj 2012 
Tid: 11.40                    
Plats: Alvikskolan åk 2-3
Ort: Alvik

Vi framförde musik av Marie Samuelsson, Martin Q Larsson, Csaba Deak, Ryo Noda och Daniel Nelson. Med hjälp av enkel grafisk notation fick eleverna också komponera ett eget stycke som fick namnet ”Blopp Fish”.

Antal åhörare: 54 varav 28 flickor, 22 pojkar samt 4 lärare

Arrangör: Kraftcentrum för ny musik, Norrbottensmusiken/Norrbottens Läns Landsting

Samordnare: Göran Fröberg


Datum: 7 maj 2012
Tid: 08.45    
Plats: Gymnasiebyn, Lärkan, Estetiska linjen åk 2
Ort: Luleå

Antal: 43 varav 17 pojkar, 23 flickor samt 3 lärare

Vi berättade om musikeryrket, spelteknik, kommunikation, upphovsrätt och vårt nära samarbete med tonsättare. Musik av Marie Samuelsson, Martin Q Larsson, Csaba Deak och Daniel Nelson framfördes. Eleverna var intresserade, nyfikna och receptiva. Vårt besök blev mycket uppskattat.

Arrangör: Kraftcentrum för ny musik, Norrbottensmusiken/Norrbottens Läns Landsting

Samordnare: Göran Fröberg


Datum: 20 mars 2012
Tid: 9.45 – 10.45
Ort: Stockholm
Plats: Studio 53
Arrangör: Studio 53

Vi hade besök av elever och lärare från Hjorthagens skola klass 2-3. Då framförde vi musik av Klas Torstensson, Daniel Nelson och J.S. Bach. Eleverna fick också själva hitta på lämpliga ljud och komponera ett eget stycke. Musiken noterades med hjälp av en enkel grafisk notation vilket gjorde det möjligt för eleverna att själva utforma och dirigera stycket. Musiken som bearbetats i realtid i dator fick eleverna ta med sig hem till skolan. Det blev ett mycket lyckad inslag som väckte allas intresse att fortsätta komponera på egen hand.

En ljudfil med musiken finns här

En video med bilder från framförandet finns här 

Datum: 15 mars 2012
Tid: 10.00
Plats: Midgårdsskolan
Ort: Täby, Stockholm

Stockholm Saxofonkvartett framförde musikalen ”Fruktsallad” med åk 1 klass A, B och C från Midgårdsskolan i Täby.

Antal åhörare: 70

Arrangör: Täby kommun och Studio 53


Datum: 14 mars 2012
Tid: 10.00 och 13.00
Plats: Midgårdsskolan
Ort: Täby, Stockholm

Stockholm Saxofonkvartett framförde musikalen ”Fruktsallad” med åk 1 klass A, B och C från Midgårdsskolan i Täby.

Antal åhörare: 150

Arrangör: Täby kommun och Studio 53


Datum: 13 mars 2012
Tid: 18.30
Plats: Midgårdsskolan
Ort: Täby, Stockholm

Stockholm Saxofonkvartett framförde musikalen ”Fruktsallad” med åk 1 klass A, B och C från Midgårdsskolan i Täby.

Antal åhörare: 170

Arrangör: Täby kommun och Studio 53


Tid. 10.00
Ort. Stockholm
Plats. Midgårdsskolan Täby
Datum.  8 Mars 2012
Arrangör. Studio 53

Stockholm Saxofonkvartett besökte Midgårdsskolan, Täby årskurs 1, A, B, C. Detta var andra mötet inför ett gemensamt kommande skolprojekt. Vi repeterade inför kommande föreställningar.


Tid. 10.00
Ort. Stockholm
Plats. Studio 53
Datum. 22 februari 2012
Arrangör. Studio 53

Besök av elever och lärare från Midgårdsskolan, Täby årskurs 1, A, B, C. Detta var ett första inledande möte inför ett gemensamt kommande skolprojekt. Vi framförde musik av: Marie Samuelsson, Klas Torstensson, Martin Q Larsson, Ryo Noda och J.S. Bach. Vi berättade om våra instrument, hur dom fungerar och vad kan göra med dom. Eleverna fick även prova på att komponera ett eget stycke som vi sedan framförde tillsammans.

Antal deltagare 50

       
 

 

  

Webbmaster: Martin Steisner.