Välkommen
   
 
 
Ett ljud blir musik

Ett ljud blir musik; Vad händer i kompositörens huvud? Hur tar den nyskrivna musiken gestalt?
Marie Samuelsson & Stockholms Saxofonkvartett spelar och berättar.

Följ med när tonsättaren Marie Samuelsson och Stockholms Saxofonkvartett med utgångspunkt från fyra av Maries musikstycken; Signal, I vargens öga, Komposition – Improvisation och Sirén, berättar och spelar i en öppen konsertform med seminarier och workshops. Marie visar lekfullt upp modeller till komposition som kan ge eleverna verktyg till fortsatt eget skapande. Stockholms Saxofonkvartett berättar om interpretens roll, och hur det är att arbeta som musiker idag.       
 

 

  

Webbmaster: Martin Steisner.